Spåret på övningsområdet

"Bas för spåret"

Kontakta tävling/
tränings-
ansvarige med dina ev.
frågor eller för att fylla
i en kursanmälan.

Christer Nordqvist
mail: tavling@fmck
harnosand.se


Beskrivning av spåret:

Det är 2 st slingor. Längden på den stora slingan är 4,9 km och den lilla slingan 2,6 km.
Underlaget på spåret är mycket varierande
(myr, sten, bergshäll)

Vi har nu också ytterligare en "nybörjarslinga" på 1 km.

 • Först och främst är ett MÅSTE att vara medlem i FMCK.


  Detta är viktigt!
  - För att banan skall fungera gäller det att ALLA
  hjälper till och underhåller spåret
  , mc-
  ordonnanser som enduroåkare för det finns ingen
  funktion inom Försvaret som gör det åt oss!

  - Men om vi Alla hjälps åt så går det lätt!
  Så håll er uppdaterade via hemsidan här om det
  behövs göras något på spåret.
 • Föreningens syfte är INTE att tillhandahålla en endurobana till civila förare, utan:
  – Främst är det för att mc-ordonnanserna skall
  kunna upprätthålla kompetensen.

  – Samtliga medlemmar SKALL bidra – och delta
  i föreningens engagemang i styrelsearbete
  och/eller deltagande i annonserade arbetsdagar
  ute på spåret -och framförallt visa intresse att
  utbildas till mc-ordonnanser till Hemvärnet som
  är vår målinriktning.
 • Nytt: en ”prov-period” på 2 år, sedan måste
  ställning tas till att aktivt bidra till föreningens
  utvecklingsarbete.

FMCK:s huvuduppgift är att utbilda
mc-ordonnanser för totalförsvaret.

 • All körning utgår från kårlokalen där ni
  Skall parkera eventuella släpfordon. Sedan kör
  man ut till vänster, genom grinden och ut mot
  spåret. Inte förbi Högslätten och skolskjutbanan!
 • Självklart gäller hastighetsbegränsningen
  50 km/tim även för oss (30 km/tim på vissa
  ställen).

 • Spårets träningstider -och max antal civila
  förare per tillfälle OCH ”FMCK väst på”
  MÅSTE respekteras!
 • Trevlig körning :)

 


FMCK Härnösands västskall användas vid all körning!

 • Man måste alltid vara minst två st som kör.
 • Den nya FMCK västen ska användas oavsett om du är ordonanns eller civil.
  (sätt in 200 kr på FMCK kontot, väst finns att hämta i lokalen, kontakta Christer Nordqvist)
 • Körjournal ska upprättas efter varje körning (Den kommer att ligga på bordet i lokalen och dag, tid och hur många som kört ska antecknas, körjournalen ska sen lämnas till myndigheten i slutet på varje månad).

 

 Klassikern:
Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National (GGN) bildar tillsammans Svensk Enduroklassiker.

Speciellt pris utdelas till förare som deltar och fullföljer Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National under ett och samma kalenderår. //SVEMODagens datum:


Här kan du se vad som gäller vid körning på Härnö övningsfält. Länkar vidare.

Här kan ni se om övning-sområdet används den dagen Ni vill ut och köra, så man inte drar ihop massa folk och så pågår det skjutning på området. Länkar vidare.


- Lätt ordnat & det är VIKTIGT att du fyller i uppgifterna genom fomuläret, det gör du härifrån. Observera att det är ett Krav för körning på fältet.


*Tisdagar &Torsdagar kl 18:00
*Lördagar kl 10:00-14:00
från lokalen, 10.00-1400

Gäller lördagar: Max 6 st civila åkare. Grön mc 258:a har inga begränsningar angående antal åkare.


Fylls i vid All körning på fältet
här. Här skriver ni in när (dagens datum) förmiddag el. eftermiddag och antalet mc:n som var ute på spåret.

Vi har en skyldighet att anmäla detta till myndigheten.
//Kårchefen

   

©  webmaster@fmckharnosand.se