Medlemsanmälan till FMCK Härnösand


Namn (för & efternamn)

Personnr:
(Personnummer är ett krav - annars inte medlem)

Adress

Postnr & ort

tfnnr./mobil

@-mailadress

Körkortsklass

Medlem nr 2
Namn nr 2

Personnr:

Namn nr 3

Personnr:

Namn nr 4

Personnr:

Välkommen som medlem och till vår gemenskap!

Övriga frågor? Besvaras av
någon ur styrelsen i FMCK Härnösand

Du ställer din fråga i rutan nedan...

Glöm inte att betala medlemsavgiften.

 1. Medlemsavgiften för dem som har ett skrivit HV-avtal, EGO-avtal eller ett förtroendeuppdrag inom styrelsen t.ex. ledamot, valberedning och revisorer. 200 kr/år.
  __________________________________________
 2. För civila medlemmar utan HV-avtal är 600 kr/år.

 3. Sätts in på Bg nr är 393-4445.
 4. eller med: Swish 1233771706


  ** Glöm INTE
  ATT uppge namn och p-nr vid betalningen.

För 200:-kr till - så får Du FMCK västen, som är obligatorisk vid all körning på fältet. (Observera Att körning på fältet har egna regler)

Betalning för träningsväst /
Bocka i kryssrutan om din betalning också inkluderar träningsvästen.


Vad ställs det för önskemål på mig?

 •  FMCK:s huvuduppgift är att utbilda motorcykelordonnanser för totalförsvaret.
 •   Föreningens syfte är INTE att tillhandahålla en endurobana till civila förare, utan:
  – Främst är det för att mc-ordonnanserna skall kunna upprätthålla kompetensen.
  – Samtliga medlemmar SKALL bidra – och delta i föreningens engagemang i styrelsearbete och/eller deltagande i annonserade arbetsdagar ute på spåret -och framförallt visa intresse att utbildas till mc-ordonnanser till Hemvärnet som är vår målinriktning.
 •   Nytt: civila förare har nu en ”prov-period” på 2 år, sedan måste ställning tas till att aktivt bidra till föreningens utvecklingsarbete.

Vad får jag som medlem?

 • Som medlem i FMCK får Du vår tidning FMCK Journalen 4 ggr/år.
 • Och du är försäkrad vid våra medlemsaktiviter om något skulle hända.
 • På tex. "Bilsport och mc försäkring" är det rabatterat för medlemmar med
  300:-/år om du tecknar mc-försäkringen där.
 • Ett unikt Kamratskap!